OBJECTIU DEL TREBALL

Aquest treball pretén acostar-se a la geografia de la regió dolomítica, des de la formació de la serralada fins al paisatge humà que la conforma en l'actualitat. La singularitat d'aquest treball, més enllà de la breu presentació que fem dels diferents aspectes, són els enllaços que podreu trobar en cadascun dels apartats.
Així l'ànim d'aquest bloc no és el de mostrar una informació exhaustiva, sinó el de posar en coneixement i alhora oferir la informació directament de les fonts que la publiquen, o de treballs universitaris complerts que sempre abarcaran, i seran capaços d'explicar millor allò al que nosaltres, per la naturalesa d'aquest treball, només ens podem aproximar.

3.1 - El clima

La regió dolomítica, si tenim en compte els climogrames estudiats, presenta un clima temperat, amb unes temperatures mitjanes per sobre dels 10ºC durant més de quatre mesos l'any.


Una característica molt important també és el règim de pluges, que són suficients al llarg de l'any, hi ha un màxim estival coincidint amb les temperatures més altes i un mínim hivernal, no produint-se l'estació seca o període àrid característic de les regions mediterrànies.


Segons la classificació climàtica de Köppen estaríem davant de climes temperats, humits, i amb un gradient altitudinal de temperatura, així a Bolzano (situada al fons de la vall a 262m sobre el nivell del mar) es superen els 22ºC de temperatura mitjana a l'estiu presentant un Clima subtropical humit, (Cfa).

Els canvis els podem observar quan guanyem altitud, així a Dobbiaco situada a 1226m, els estius ja no arriben a superar els 22ºC tenen un clima oceànic (Cfb)Font: Elaboració pròpia

Més enllà de les xifres mitjanes hi ha un seguit de fenòmens que es donen amb assiduïtat i que tenen el seu origen en la posició i dimensió de la serralada alpina, el més característic, potser, és la depressió del golf de Gènova que es forma a sotavent de la serralada alpina quan els fronts atlàntics es veuen obligats a superar-la, descarreguen fortes pluges sobre la plana del Veneto provocant amb relativa freqüència importans inundacions (veure fig1).

vinyeta a) arriba el front fred de l'Atlàntic

vinyeta b) rodeja el massís dels Alps

vinyeta c) el front es trenca formant dues cues

vinyeta d) que passen succesivament com fronts independents, un darrera l'altre al sud de la serralada, s'estanquen i s'alimenten amb aigües del Mediterrani

Fig.1 Font: http://www.meteoit.it/

Per saber-ne més hem escollit alguns enllaços que presentem a continuació

Aquest
Resum climàtic de l'estació de Dobbiaco 1971-2000 és un recull estadístic de totes les dades recollides per l'estació meteorològica de Dobbiaco pertanyents al Servei Meteorològic de la Força Aèria Italiana. Les dades, a més de recollides també han estat tractades podent consultar els valors mitjans d'aquest període de Temperatura, Precipitació, Força i direcció dels vents, etc.


Aquest document està editat pel departament de Geografia Física de la Universitat de Sevilla, on s'explica amb detall la Classificació climàtica de Köppen és un material docent, i com a tal cap ressaltar el seu vessant més didàctic.

Amb un caràcter més especialitzat hi ha dos documents que expliquen la formació de la depressió del golf de Gènova
Estudi de la formació de depressions al sud dels Alps. Treball de la Universitat de Karlsruhe en aquest estudi es refereix a la ciclogènesi, és a dir els motius pels quals es forma la depressió del golf de Gènova. A més aquest altre Estudi de la formació de depressions al sud dels Alps. Resum del Servei Meteorològic italià aporta un caràcter més divulgatiu a l'estudi. A partir de les conclusions i d'uns gràfics molts clars explica de manera detallada quin és el procés de formació. Potser gràficament el segon estudi és més atractiu però el fenomen s'explica de manera clara a tots dos estudis.