OBJECTIU DEL TREBALL

Aquest treball pretén acostar-se a la geografia de la regió dolomítica, des de la formació de la serralada fins al paisatge humà que la conforma en l'actualitat. La singularitat d'aquest treball, més enllà de la breu presentació que fem dels diferents aspectes, són els enllaços que podreu trobar en cadascun dels apartats.
Així l'ànim d'aquest bloc no és el de mostrar una informació exhaustiva, sinó el de posar en coneixement i alhora oferir la informació directament de les fonts que la publiquen, o de treballs universitaris complerts que sempre abarcaran, i seran capaços d'explicar millor allò al que nosaltres, per la naturalesa d'aquest treball, només ens podem aproximar.

INTRODUCCIÓ

Per ampliar feu click a sobre el mapa

La serralada Alpina està situada a l'Europa central, amb una orientació Est-oest que separa la península itàlica de la resta del continent. Així mateix la serralada es un punt de confluència de diversos estats, fent alhora de frontera de entre França, Itàlia, Suïssa, Liechtenstein, Àustria i Eslovènia.