OBJECTIU DEL TREBALL

Aquest treball pretén acostar-se a la geografia de la regió dolomítica, des de la formació de la serralada fins al paisatge humà que la conforma en l'actualitat. La singularitat d'aquest treball, més enllà de la breu presentació que fem dels diferents aspectes, són els enllaços que podreu trobar en cadascun dels apartats.
Així l'ànim d'aquest bloc no és el de mostrar una informació exhaustiva, sinó el de posar en coneixement i alhora oferir la informació directament de les fonts que la publiquen, o de treballs universitaris complerts que sempre abarcaran, i seran capaços d'explicar millor allò al que nosaltres, per la naturalesa d'aquest treball, només ens podem aproximar.

3 - CLIMA I METEOROLOGIA

El clima de la regió dolomítica no es pot entendre sense tenir en compte la seva situació a sotavent de la serralada alpina i la seva proximitat a la Mediterrània, l'elevada altitud dels seus cims provoca que tot sovint es formin tempestes de manera imprevisible o que les condicions hivernals siguin extremes.