OBJECTIU DEL TREBALL

Aquest treball pretén acostar-se a la geografia de la regió dolomítica, des de la formació de la serralada fins al paisatge humà que la conforma en l'actualitat. La singularitat d'aquest treball, més enllà de la breu presentació que fem dels diferents aspectes, són els enllaços que podreu trobar en cadascun dels apartats.
Així l'ànim d'aquest bloc no és el de mostrar una informació exhaustiva, sinó el de posar en coneixement i alhora oferir la informació directament de les fonts que la publiquen, o de treballs universitaris complerts que sempre abarcaran, i seran capaços d'explicar millor allò al que nosaltres, per la naturalesa d'aquest treball, només ens podem aproximar.

3.2 - La meteorologia

Per entendre la meteorologia d'un lloc d'alta muntanya, hem de tenir en compte els diversos factors que hi intervenen com la temperatura i les seves variaciones diàries i anuals, la pressió atmosfèrica i la seva relació amb l'altitud, l'humitat atmosfèrica, la nubolositat i les precipitacions, els vents dominants, així com la dinàmica atmosfèrica de les masses d'aire i els fronts. Si a més hi afegim la proximitat d'un mar com el Mediterrani, potser no molt extens però prou profund per tenir un efecte acumulador de calor important, obtenim com a resultat un territori on la dificultat de pronòstic és a l'ordre del dia.
Gràcies als avenços de la tècnica podem, mitjançant la xarxa, disposar d'imatges via satèl·lit en temps pràcticament real, que ens permeten de fer el seguiment del que està passant en una àrea determinada al llarg del temps. Aquest enllaç us durà a l'Última imatge satèl·lit per als Alps

Els següents enllaços són dues pàgines que ofereixen previsions meteorològiques, el primer és per a tota la serralada alpina, La previsió meteorològica als Alps és un pronòstic agafat dels diferents serveis meteorològics nacionals i mostrat en conjunt dins un web dedicat als esports d'hivern.
L'altre només fa referència als Dolomites, a més de La previsió meteorològica als Dolomites també conté informació sobre els esports de muntanya a la regió, competicions, guies de muntanya, refugis, etc.

Una típica situació que podem trobar als Alps es la de convecció en l'atmosfera, per mitjà de la qual es transfereixen enormes quantitats de calor absorbit per l'aigua.
Si voleu veure una animació sobre la seva formació i uns gràfics sobre la precipitació associada en primavera, aneu a l'enllaç
Un fenòmen conegut, i com altres que afecten als relleus muntanyosos és l'efecte foehn. El primer lloc on va ser descrit va ser als Alps. Quan una massa d'aire càlid i humit és obligada a pujar en trobar un obstacle, es condensa i provoca una pluja orogràfica, produïnt-se un fort contrast climàtic a sotavent, on es transforma en un vent sec i molt calent.
Per veure una situació sinóptica especial amb relació a l'efecte foehn, que va tenir lloc al 1982, seguiu el següent link